• Ochrana osobných údajov:

  Bizzoby („Bizzoby„) prevádzkuje https://www.bizzoby.com/ a môže prevádzkovať ďalšie webové stránky. Zásadou spoločnosti Bizzoby je rešpektovať vaše súkromie ohľadom akýchkoľvek informácií, ktoré môžeme zhromažďovať pri prevádzkovaní našich webových stránok.

  Webové stránky Návštevy

  Rovnako ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, aj Bizzoby zhromažďuje informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, aké webové prehliadače a servery zvyčajne sprístupňujú, ako napríklad typ prehliadača, jazykové preferencie, sprostredkujúce stránky a dátum a čas každej žiadosti návštevníka. Účelom spoločnosti Bizzoby pri zhromažďovaní informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, je lepšie pochopiť, ako návštevníci spoločnosti Bizzoby používajú jej webovú stránku. Bizzoby môže z času na čas zverejniť súhrnne neidentifikovateľné informácie, napríklad zverejnením správy o trendoch v používaní svojich webových stránok.

  Bizzoby tiež zhromažďuje potenciálne osobné identifikačné informácie, ako sú adresy internetového protokolu (IP), pre prihlásených používateľov a pre používateľov, ktorí zanechávajú komentáre na https://www.bizzoby.com/ blogoch / stránkach. Bizzoby zverejňuje prihlásených používateľov a adresy IP komentátora iba za rovnakých okolností, aké používa, a zverejňuje osobné identifikačné informácie, ako je popísané nižšie, s výnimkou toho, že adresy IP a e-mailové adresy komentátora sú viditeľné a zverejnené správcom blogu / webu, kde je komentár bol ponechaný.

  Zhromažďovanie Osobne-identifikačných údajov

  Niektorí návštevníci webových stránok spoločnosti Bizzoby sa rozhodnú komunikovať s firmou Bizzoby spôsobmi, ktoré od spoločnosti Bizzoby vyžadujú zhromaždenie osobných identifikačných údajov. Množstvo a typ informácií, ktoré Bizzoby zhromažďuje, závisí od povahy interakcie. Žiadame napríklad návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na adrese https://www.bizzoby.com/ poskytnúť používateľské meno a e-mailovú adresu. Od tých, ktorí sa podieľajú na transakciách so spoločnosťou Bizzoby, sa vyžaduje, aby poskytli ďalšie informácie, v prípade potreby vrátane osobných a finančných informácií potrebných na spracovanie týchto transakcií. V obidvoch prípadoch Bizzoby zhromažďuje tieto informácie iba do tej miery, ktorá je nevyhnutná alebo vhodná na splnenie účelu interakcie návštevníka s Bizzoby. Bizzoby nezverejňuje informácie umožňujúce osobnú identifikáciu inak, ako je uvedené nižšie. Návštevníci môžu kedykoľvek odmietnuť poskytnúť osobné identifikačné informácie s výhradou, že im môže zabrániť v tom, aby sa zapojili do určitých aktivít súvisiacich s webovými stránkami.

  Súhrnné štatistiky

  Bizzoby môže zhromažďovať štatistické údaje o správaní sa návštevníkov jej webových stránok. Bizzoby môže tieto informácie verejne zobraziť alebo ich poskytnúť iným. Bizzoby však nezverejňuje iné osobné identifikačné informácie, ako sú uvedené nižšie.

  Ochrana niektorých Osobne-identifikačných údajov

  Spoločnosť Bizzoby sprístupňuje potenciálne osobne identifikujúce a osobne identifikačné údaje iba svojim zamestnancom, dodávateľom a pridruženým organizáciám, ktoré (i) tieto informácie potrebujú vedieť, aby ich mohli spracovať v mene spoločnosti Bizzoby alebo poskytovať služby dostupné na webových stránkach spoločnosti Bizzoby, a ( ii) ktorí súhlasili, že ich nesprístupnia iným. Niektorí z týchto zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií môžu mať sídlo mimo vašej domovskej krajiny; používaním webových stránok Bizzoby súhlasíte s prenosom takýchto informácií na ne. Bizzoby nikomu neprenajme ani nepredá potenciálne osobné identifikačné a identifikačné údaje. Okrem svojich zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií, ako je popísané vyššie, Bizzoby zverejňuje potenciálne osobne identifikujúce a osobne identifikujúce informácie iba v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo inú vládnu žiadosť, alebo keď Bizzoby v dobrej viere verí, že zverejnenie je primerane nevyhnutné na ochranu majetku alebo práv spoločnosti Bizzoby, tretích strán alebo širokej verejnosti. Ak ste registrovaným užívateľom webových stránok Bizzoby a zadali ste svoju e -mailovú adresu, môže vám spoločnosť Bizzoby občas zaslať e -mail s informáciami o nových funkciách, vyžiadať si spätnú väzbu alebo vás iba informovať o tom, čo sa deje s Bizzoby a našimi Produkty. Ak nám pošlete žiadosť (napríklad e -mailom alebo prostredníctvom niektorého z našich mechanizmov spätnej väzby), vyhradzujeme si právo ju zverejniť, aby nám to pomohlo objasniť alebo odpovedať na vašu požiadavku alebo nám pomôcť podporiť ostatných používateľov. Bizzoby prijíma všetky opatrenia primerane potrebné na ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním, pozmeňovaním alebo zničením potenciálne osobných údajov a údajov umožňujúcich identifikáciu osôb.

  cookies

  Cookie je reťazec informácií, ktoré webová stránka ukladá v počítači návštevníka a ktorú prehliadač návštevníka poskytuje webovej stránke zakaždým, keď sa návštevník vráti. Bizzoby používa cookies, aby pomohol Bizzoby identifikovať a sledovať návštevníkov, ich použitie webových stránok Bizzoby a predvoľby prístupu na ich webové stránky. Návštevníci Bizzoby, ktorí si neželajú, aby sa na ich počítačoch ukladali súbory cookie, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby odmietli súbory cookie pred použitím webových stránok spoločnosti Bizzoby, s nevýhodou, že niektoré funkcie webových stránok spoločnosti Bizzoby nemusia fungovať správne bez pomoci súborov cookie.

  Obchodné Prevody

  Ak by bola spoločnosť Bizzoby alebo v podstate celý jej majetok získaný, alebo v nepravdepodobnom prípade, že by Bizzoby skončil s podnikaním alebo by sa dostal do konkurzu, informácie o používateľovi by boli jedným z aktív, ktoré prevádza alebo získava tretia strana. Beriete na vedomie, že môže dôjsť k takýmto prevodom a že ktorýkoľvek nadobúdateľ spoločnosti Bizzoby môže naďalej používať vaše osobné informácie, ako je uvedené v týchto zásadách.

  reklamy

  Reklamy zobrazené na ktorejkoľvek z našich webových stránok môžu používateľom doručovať reklamní partneri, ktorí môžu nastavovať súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač zakaždým, keď vám pošlú online reklamu, aby zhromaždil informácie o vás alebo iných, ktorí používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným sieťam okrem iného doručovať cielené reklamy, o ktorých si myslia, že by vás zaujímali najviac. Tieto zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na používanie súborov cookie spoločnosťou Bizzoby a nevzťahujú sa na používanie súborov cookie žiadnymi inzerentmi.

  Zmeny Ochrana osobných údajov

  Aj keď je pravdepodobné, že väčšina zmien bude drobných, môže spoločnosť Bizzoby z času na čas a podľa vlastného uváženia zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov. Bizzoby povzbudzuje návštevníkov, aby často kontrolovali túto stránku kvôli prípadným zmenám jej zásad ochrany osobných údajov. Ak máte účet https://www.bizzoby.com/, môže sa vám tiež zobraziť upozornenie informujúce o týchto zmenách. Vaše ďalšie používanie tejto stránky po akejkoľvek zmene týchto zásad ochrany osobných údajov bude predstavovať váš súhlas s takouto zmenou.